De kunst van het afscheid nemen

Elke cultuur kent zijn eigen rituelen rond de dood, die onlosmakelijk zijn verbonden met zijn waarden en normen. In de Nederlandse cultuur is de verzorging van het afscheid nemen grotendeels overgenomen door de uitvaartindustrie en zijn de begrafenisrituelen teruggedrongen.

In deze, gedeeltelijke geënsceneerde, documentaire zien we hoe Nederlanders door deze manier van omgaan met de dood in psychische nood raken en therapeutische hulp zoeken. Hij houdt de Nederlandse kijker een spiegel voor en laat zien hoe in Nederland woonachtige Hindoestanen en Creoolse Surinamers het dodenritueel hanteren, namelijk als een doelbewuste methode om de nabestaanden hun verdriet te laten verwerken en de overgang naar een nieuwe levensfase te laten maken.
Vergelijkbare rituele elementen keren nu ook weer terug in de therapieën die Nederlanders moeten helpen hun rouw te verwerken.
Regie: Els Dinnissen/1993:30 min.